Home
Über Mich
Leistungen
Impressum

 

      ____________________________________________________________________________________

Home

 

Oversættelsesservice

 

Dansk-tysk oversættelser

Engelsk-tysk oversættelser

 

Filmskriptoversættelser, turisme, marketing, teknik, arbejskontrakter, generelle tekster osv.

 

             

De har en dansk eller en engelsk tekst, som De ønsker oversat til tysk? Send den ganske enkelt pr. e-mail til mig. Efter et gennemsyn vil jeg omgående komme med et individuelt tilbud.

 

E-Mail: kuehn@ak-translations.de

 

 

 

 

 

 

  

Hvem ingen fremmed sprog kender, ved intet om sit eget

 To speak another language is to possess another soul

 Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen

(Johann Wolfgang von Goethe)

 

 

Hvorfor Goethe-citatet som motto?

Først ved indlæring af et andet sprog træder strukturerne i ens eget modersmål i forgrunden, for ved sammenligning af strukturerne i modersmålet og det fremmede sprog bliver forskellige kulturer og mentaliteter synlige. Derved kommer modersmålet til bedre at kunne forstås. En oversætter er ikke kun ekspert i omsætning af tekster fra et sprog til et andet, oversætteren formidler samtidigt mellem kulturerne.

 

E-Mail: kuehn@ak-translations.de

AK-Translations | kuehn@ak-translations.de